1 osoba

2 osoby

Pierwsza wizyta – wywiad żywieniowy, analiza składu ciała  (ok. 60 minut) Bezpłatnie  Bezpłatnie
Druga wizyta – przekazanie jadłospisu 7-dniowego po pierwszej wizycie + zalecenia do diety (ok. 15 minut) 120 zł 180 zł
Wizyta kontrolna, pomiar składu ciała + jadłospis na 14 dni 140 zł 200 zł
Analiza składu ciała, omówienie wyniku    40 zł    70 zł

Serdecznie zapraszam!

Link: Kontakt  Link: Pierwsza wizyta