Jasne i przejrzyste ceny wszystkich usług

Usługa

1 osoba / 2 osoby

Pierwsza wizyta – wywiad żywieniowy, analiza składu ciała (ok. 60 minut)
120 zł / 200 zł
Druga wizyta – przekazanie jadłospisu 7-dniowego po pierwszej wizycie + zalecenia do diety (ok. 15 minut)
140 zł / 240 zł
Wizyta kontrolna, pomiar składu ciała + jadłospis na 14 dni
240 zł / 440 zł
Wizyta kontrolna, pomiar składu ciała + jadłospis na 28 dni
440 zł / 840 zł
Analiza składu ciała, omówienie wyniku
80 zł / 120 zł
120 zł / 200 zł
Pierwsza wizyta – wywiad żywieniowy, analiza składu ciała (ok. 60 minut)
140 zł / 240 zł
Druga wizyta – przekazanie jadłospisu 7-dniowego po pierwszej wizycie + zalecenia do diety (ok. 15 minut)
240 zł / 440 zł
Wizyta kontrolna, pomiar składu ciała + jadłospis na 14 dni
440 zł / 840 zł
Wizyta kontrolna, pomiar składu ciała + jadłospis na 28 dni
80 zł / 120 zł
Analiza składu ciała, omówienie wyniku